תדמית

רדיו

רדיו החיים הטובים עם ניר פרימק 24/11/2015

רדיו ירושלים עם אורית יוסף 12/01/2016

רדיו קול ישראל רשת א עם ריקי הראל 27/04/2016טלוויזיה