בקרוב יפתח הקורס ה-20 במספר בנושא מיפוי ואבחון ביומטרי שלב א'

לפרטים נא לפנות לטל: 052-2548220