האם אדם יכול להשתנות?

מה לעשות,נולדתי ככה

בעקבות שאלה שנשאלה אמש בפייסבוק. האם אדם יכול להשתנות?

צרור תשובות הגיעו מכל עבר.

ניתן לסכם את שני המחנות בתשובות הבאות: מה פתאום? היהפוך כושי עורו? או, בוודאי! הכל שאלה של רצון.360X303-שינוי

ובכן, עבורי שאלה זו הייתה הנחתה להרמה. משום שזהו תחום התמחותי בו אני עוסקת מידי יום קרוב ל30 שנים. אנשים, תכונות ויכולת שינוי.

כדי לא למתוח את החבל יתר על המידה אומר מראש שהכל פתוח. אבל מיד באותה נשימה אסייג. איך עושים זאת?

כאשר אנו בוחנים את טביעות האצבעות אנו מבחינים במטען הגנטי עימו כל אדם בא לעולם. טביעות האצבעות נוצרות בשלב העוברי עד השבוע ה-24 להריון והן משמשות כמוניטור למרכזים שונים במוח.

למשל אונה מצחית ימנית בה נוכל לזהות את מידת ההומאניות ויכולת ההזדהות הרגשית של כל אחד מאיתנו. או השמאלית המאפשרת מדידת מוטיבציה ותחרותיות.

כשיש איזון בין שני חלקי אונה זו, נפגוש אדם שאפתן העושה צעדים כדי לכבוש את היעד, אך לרגע הוא אינו שוכח את האנשים סביבו. תמיד הוא יתחשב וינסה לאזן בין האינטרסים האישיים שלו לבין אלה של זולתו.

אבל אם למשל הצד השמאלי מפותח מאוד והימני חלשלוש. אז חברים כדאי לתפוס מרחק, יען כי אדם זה לא רואה אף אחד מולו וממש לא אכפת לו לדרוך על מי שצריך כדי להשיג את מטרותיו.

אמנם עשיתי פה ניתוח מאוד מופשט, אך העיקרון ברור. ניתן למדוד תכונות אופי מולדות. ויתרה מכך להבחין כיצד חוויות חיים עיצבו את ההמשך. לסביבה יש חלק נכבד בעיצוב הסופי.

אנשים טוענים שהם מכירים את עצמם, יודעים מהן החולשות והמאושרים יותר מכירים גם את החוזקות שלהם. מנסיוני אין הדברים כך. רוב האנשים אותם אני פוגשת לצורך הכוונה כלשהיא , נפגשים עם המערך הכולל של תכונותיהם במהלך האבחון.

לרוב אנשים פועלים מתוך הרגל, אינסטינקטים ודחפים, תבניות מושרשות עוד משלבי התפתחות מוקדמים בילדות, מתוך חיקוי של דמויות דומיננטיות וכד'. הם לא עוצרים לחשוב כיצד הם פועלים, התפקוד הימיומי הינו אוטומאטי לחלוטין.

המפגש מאפשר התבוננות פנימה כתוצאה משיקוף עובדתי ללא פרשנות.

זה לא החידוש, אלא המיקוד. ההבנה איך באמת המערך האישי המולד שלי פועל. מתוך כך האסטרטגיות אותן אני מפעיל מבלי לחשוב בדר"כ ברורות הרבה יותר.

ההבנה של הפרטים החשובים המרכיבים את ה'אני' יוצרים את המודעות האישית האובייקטיבית ביותר. ואז מגיע המקום בו ניתן לחולל שינויים. לפתח חוליה חלשה על ידי אימון, לבלום תכונה שלילית מתוך הבנה מה יצר אותה. לחזק ולהישען על כישורים מולדים.

נכון שניתן לעשות שינוי עם רוצים. אך הרצון לבד לא יוכל לסייע. כדי לתקן יש לזהות את החוליה החלשה. להכיר בחוזקות ולהשתמש בהן בתבונה.

לדעתי אין אדם שאינו יכול לחולל שינוי בעצמו. השינוי הינו תהליך התפתחותי מודע. בטרם יוצאים אל המסע כדאי להצטייד בארגז כלים פרטי בו מצויים המרכיבים האישיים הגנטיים והסביבתיים של כל אחד.

כשם שאין שתי טביעות אצבע זהות כך אין שני אנשים זהים. האבחון הביומטרי של ריבה אלקלעי RivAlkalay מאפשר לך הכרות עם עצמך לצורך התפתחות ושינוי.

אין לעשות שימוש במאמר ללא אישור בכתב מריבה אלקלעי

נושאים קשורים

האם אדם יכול להשתנות?