התפתחות שפה

אתה מבין את שפת החתולים?

השפה הינה מערכת סמלים הייחודית לבני האדם. היא משמשת אותנו להביע צרכים ורצונות, לקבל ולמסור מידע, לשתף בחוויות ועוד. ככזו, הינה כלי מרכזי ביצירת תיקשורת וקשר עם אנשים אחרים, קרובים כרחוקים. קיימים אופני תקשורת נוספים (תקשורת לא מילולית, תקשורת כתובה ועוד) אולם השפה הינה הדרך להעביר מידע במהירות, בקלות ובאופן מדויק יותר מאשר דרכי תקשורת אחרות.360X303-מתחילה-לדבר

השפה נרכשת באופן טבעי ובדרך בלתי פורמאלית ע"י כל תינוק הגדל בסביבה אנושית. תהליך התפתחות השפה נעשה ע"י חיקוי הקולות, ההברות והמילים שהתינוק שומע וקבלת חיזוקים מהסביבה.על "חיקויים" אלו.

את תחילת התפתחות הדיבור והשפה אצל תינוקות ניתן לראות כבר מהחודש השני במלמולמים וצלילים שונים שהתינוק מפיק. לאחר מכן הוא מתחיל להגות הברות, לאט לאט הוא מצרף הברות לחלקי מילים או מילים משובשות. לרוב, עד גיל 9 חודשים, הפעוט יכול לבטא את כל טווח העיצורים והתנועות הקיימות בשפה. משלב זה הוא הוגה מילים ומגיל שנה, לערך, הוא מתחיל לחבר מילים, תחילה בצמדים ולאט לאט לכדי משפטים שלמים. לרוב, מגיל שלוש עד חמש, הילד מדבר באופן שוטף וברור ולאט לאט מרחיב את אוצר המילים שלו ויכולותיו התחביריות ביצירת משפטים וביכולותיו לבטא רצונות, צרכים ורגשות.

תפקידנו כהורים הוא לחזק ולפתח התנהגויות אלו, במיוחד אם התינוק מתקשה בהן. כמובן שקיים טווח רחב של גילאים לכל אבן דרך התפתחותית, אך בכל מקרה של חשש לעיכוב שפתי או תקשורתי עדיף להתייעץ עם גורם מקצועי. אפשר וכדאי לטפל בתינוקות המאחרים בתקשורת ובמלמול גם לפני הופעת הדיבור, על מנת לא לצבור פערים ותסכול אצל ילדכם.

נושאים קשורים

התפתחות שפה