קורס BPP

קורס PDC שלב ב' מעשי

מיועד לבוגרי שלב א' בסיסי

בשלב זה לומדים ומתרגלים כיצד לבנות אבחון הכולל את כל הפרטים שנצפו בתהליך איסוף הנתונים.

במהלך הקורס מקבלים התלמידים תרגילים באמצעות תמונות, .הדפסים ונתונים אותם אספה המורהקורס PDC

ומתנסים אל מול אבחון אמיתי (מודל).

השעורים מתקיימים בקבוצות ובאופן פרטני.

הקורס כולל מינימום 25 מפגשים.

הקורס מקנה תעודת הסמכה למאבחן מוסמך בשיטת ד"ר הולצמן.
תעודה מוכרת מטעם מכון הולצמן ובחתימת דר' ארנולד הולצמן וריבה אלקלעי.

נושאים קשורים

קורס BPP