מומלץ בכל לשון לערוך אבחון. ריבה מקצועית והתוצאות מתוות את המשך הדרך.