לפעול מתוך מודעות עצמית

האם אנו מכירים את עצמנו?

התפקוד היומיומי של רוב האנשים הינו אוטומטי לחלוטין. רובנו פועלים מתוך הרגל, אינסטינקטים ודחפים; מתוך תבניות המושרשות בהם עוד משלבי התפתחות המוקדמים בילדות, או לעיתים מתוך חיקוי של דמויות דומיננטיות. מעטים אלו העוצרים לחשוב כיצד ה360X303-מודעות-עצמיתם פועלים ומדוע לא עוצרים לחשוב מדוע הם פועלים בצורה כזו או אחרת.

כאשר אנו בוחנים את טביעות האצבעות, אנו יכולים לראות את המטען הגנטי עימו הגיע האדם לעולם. טביעות האצבעות נוצרות בשלב העוברי, בין השבוע האחד עשר לבין השבוע העשרים וארבע להריון, והן משמשות כמוניטור למרכזים שונים במוח.

לדוגמא – באונה המצחית הימנית, נוכל לזהות את מידת ההומאניות ויכולת ההזדהות הרגשית של כל אחד, בעוד שהאונה המצחית השמאלית, מאפשרת מדידת מוטיבציה ותחרותיות. כשיש איזון בין שני חלקי אונות אלו, נפגוש באדם שאפתן העושה צעדים לכיבוש יעדיו, אך לרגע אינו שוכח את האנשים סביבו. הוא לעולם ינסה לאזן בין האינטרסים האישיים שלו לבין אלו של זולתו. אבל אם הצד השמאלי מפותח מאוד והימני חלש, אזי רצוי לתפוס מרחק מאותו אדם, יען כי הוא אינו רואה 'אף אחד ממטר' וממש לא אכפת לו לדרוך על מי שצריך לצורך השגת מטרותיו.

במהלך האבחון הביומטרי של RivAlkalay נפגש האדם עם המערך הכולל של תכונותיו המולדות, מה שמאפשר לו התבוננות פנימית אל עצמו, מתוך שיקוף עובדתי וללא פרשנות. בנוסף, האבחון מספק הבנה כיצד חוויות החיים עיצבו תכונות אלו, שכן גם לסביבה ישנו חלק נכבד בתוצר הסופי. כאשר האדם רואה את המערך האישי המולד והנרכש שלו, הוא יכול להבין מדוע הוא פועל בצורה שבה הוא פועל; מדוע הוא מפעיל את האסטרטגיות שלו, לרוב בלי לחשוב על כך. ההבנה הזו יוצרת מודעות אישית אובייקטיבית, אשר מתוכה ניתן לחולל שינויים; לפתח חוליות חלשות על ידי אימון; לבלום תכונות שליליות מתוך הבנה מה יצר אותן ולחזק ולהישען על כישורים מולדים.

לדעתי כל אדם יכול לחולל שינוי בעצמו, כאשר השינוי נובע מתוך תהליך התפתחותי מודע. אך הרצון לבדו אינו מספיק. לכן, בטרם יוצאים אל המסע, כדאי להכיר את ארגז כלים הפרטי , בו מצויים המרכיבים האישיים הגנטיים והסביבתיים.

נושאים קשורים

לפעול מתוך מודעות עצמית