אבחון-ילדים

 

אבחון ילדים

עם לידתו של תינוק, נולדות יחד איתו ציפיות הוריו ממנו. ציפיות הוריות אלו הם חלק ממה שבונה מוטיבציה אצל הילד וההורים עתידים להשקיע בו רבות על מנת 'ליצור' את הילד שיגשים את אותן ציפיות. יחד עם זאת ציפיותיו של ההורה אמורות להביא בחשבון את יכולתו, את נתונ260X227-א-ילדיםיו ואת תכונותיו של הילד, את העדפותיו בחלוקת האנרגיה בשעות הפנאי ואת תחומי העניין שלו. ההורים צריכים להיות ערים לרגשות ולצרכים של כל ילד, שהרי כל ילד מגיב אחרת; מה שטוב לאחד לא בהכרח יתאים לשני.

כאן לפעמים ההורים נתקלים בקושי רב אל מול הילד והם אינם יודעים תמיד כיצד להתמודד או להתנהל מולו. לעיתים נדמה להורה שהוא מתנהל כלוליין בקרקס המתנדנד על החבל, פעם לכאן, פעם לכאן. הסיבות לקשיים והתנגדויות המתעוררים אצל הילד רבות ומגוונות ונובעות משילוב בין חולשות מולדות, המתהוות עוד בשלב העוברי, לבין תכונות נרכשות, המיוחסים לסביבה.

אבחון ומיפוי ביומטרי

מאפשר להורים לקצר את תהליכי הבירור הללו מול הילד, שכן הוא מאפשר את מיפוי היכולות המולדות ואיתור נקודות החוזק והחולשה.המסקנות העולות מן האבחון מזמנות להורים ראיה ממוקדת עם יכולותיו ומגבלותיו של הילד והבנת דרכי התנהלותו. כך הם יכולים, ההורים, לכוון ולהדריך את הילד באופן ספציפי ונפרד בהתאם למפת הדרכים האובייקטיבית שנפרשה מולם. כך ימלאו ההורים את תפקידם המכריע בעיצוב זהותו והתפתחותו הרגשית והחברתית של ילדם על הצד הטוב ביותר.

 


ריבה אלקלעי
052-2548220
riva@rivalkalay.com