אבחון לקויי למידה

מציב בפני ההורים והמאבחנים אתגר רב, משום שהסיבות ללקויות הלמידה מגוונות.
על פי גישת המיפוי ואבחון ביומטרי של ריבה אלקלעי נבדקים בראש וראשונה את ההיבטים המולדים והגנטיים עמם הילד בא לעולם. הפרעות-קשב
הבנה של היכולות המולדות מאפשרת התייחסות רחבה ומעמיקה בעת ובעונה אחת.
מחד נוכל ללמוד אם אכן יש קושי מולד ואם כן באיזה קושי מדובר, ומאידך נוכל להבין את ההשלכות של הקושי על תחומים נוספים בחיי הילד.
היבטים סביבתיים, טראומות גופניות ו/או נפשיות מהוות גורם משמעותי נוסף בתהליך האבחון וניתן להבחין בהשפעתם על המאובחן באמצעות המיפוי ואבחון הביומטרי.
.שילוב בין ההיבטים המולדים והנרכשים מאפשר התבוננות אובייקטיבית וממוקדת בקשיים עמם מתמודד הילד.
לעיתים אנו נוטים לחשוב ולפרש התנהגויות באמצעות חוויות אישיות או ניסיון קודם אך מחיר הטעות של הפרשנות גדול מאוד במיוחד כאשר מדובר בילדים שחשים שהם יוצאים למאבק איתנים מידי יום במסגרות החינוך.
לכן חשוב לבצע אבחון אובייקטיבי בלתי מוטה בשלב הראשון כדי לקבל מושג באיזה כיוון רצוי להמשיך ולהעמיק.


ריבה אלקלעי
052-2548220
riva@rivalkalay.com